Туршилтын амьтны ходоодонд үүсгэсэн шархлааны эдгэрэлтэд илдэн игүүшиний (Cacalia hastate L.) үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн E 09140101 - Био- Анагаах ухаан: Анагаах ухааны магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл /ЭШ-ний удирд. АУ-ны д-р, проф. Б.Сувдаа: ЭШ-ний зөвл. АУ-ны д-р, проф. Д.Цолмон: ЭШ-ний шүүмж. АУ-ны д-р. Э.Адилзаяа.

By: Алтанцэцэг Б
Contributor(s): Сувдаа Б | Цолмон Д | Адилзаяа Э
Publisher: УБ.: Эрхэс; 2018Description: 60 хDDC classification: 571.9 Online resources: ТОВЧ ХУРААНГУЙ ҮЗЭХ
Contents:
(БСШУСЯ, АШУҮИС)
Summary: Туршилтын амьтны ходоодонд үүсгэсэн шархлааны эдгэрэлтэнд Илдэн игүүшиний үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн Үндэслэл: Манай улсын хүн амын дундах халдварт бус өвчлөлийн тэргүүлэх таван шалтгааны хоёрдугаарт хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчлөл(ХБЭТӨ) орж, түүний дотор ходоод, дээд гэдэсний шархлаа(ХДГШ) нь насанд хүрэгчдийн 10%-ийг эзэлж, сүүлийн жилүүдэд өвчлөл нэмэгдсээр байна. Илдэн игүүшин (Cacalia hastate.L) нь Монгол,Төвдийн уламжлалт анагаах ухаанд шархлааг эмчлэх, шархны эдгэрэлтийг эрчимжүүлэх, үрэвслийн эсрэг үйлдэлтэй биологийн идэвхт бодис агуулсан ургамлын гаралтай эмийн бэлдмэлийг бэлтгэхэд өргөн хэрэглэгддэг түүхий эд юм Зорилго: Туршилтын амьтны ходоодонд индометацинээр үүсгэсэн шархлааны эдгэрэлтэнд Илдэн игүүшиний үзүүлэх нөлөөллийг судлах Судалгааны хэрэглэгдэхүүн ба арга зүй: Судалгааны ажлыг Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Био-Анагаахын сургуулийн Биологи-Гистологийн тэнхим, Эмзүйн фармокологийн лабораторийн материаллаг баазыг түшиглэн 2017 оны 4 сарын 1-ээс 6 сарын 15-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Бид судалгаандаа “Биокомбинат” ТӨХК-ний үржүүлгийн газраас 25-35 грамм жинтэй 2-3 сартай нийт лабораторийн 80 толгой цагаан хулгана сонгон авч эрүүл хяналт ба туршилтын гэж 5 бүлэгт хувааж фармакологийн туршилт судалгааг явуулсан. Эрүүл бүлэг,эмгэг загвар үүсгэсэн буюу хяналтын бүлэг, Илдэн игүүшин 60мг/кг, Илдэн игүүшин 90мг/кг, Харьцуулах бүлэгт Солкосерил 42.5 мг/кг тунгаар өдөрт нэг удаа амаар 28 хоног уулгасан. Туршилтын 7, 14, 28 дах хоногуудад хулганы ходоодноос дээж авч шархлааны индекс, эд судлалын шинжилгээ хийж үзсэн. Ходоодны шархлааны эмгэг загвар үүсгэхдээ Alkushi AGR, Elsawy NAM(2017) нарын аргачлалаар 0.9% физиологийн уусмалд уусгасан Индометациныг 30 мг/кг тунгаар хяналтын, эмчилгээний, харьцуулах бүлгийн хулганад 3 өдрийн турш уулгасан. Туршилтын амьтны ходоодонд шархлаат эмгэг загвар үүсгэсний дараа судалгаанд оруулсан бүх хулганыг хлорформоор унтуулсны дараа декапитацийн аргаар егүүтгэн хэвлийн хөндийг нээж, ходоодыг салган авч ходоодоо их махиагаар нээн дэлгэж ходоодонд үүссэн шархлааг шархлааны индексээр үнэлсэн. Үр дүн: Туршилт явуулсны дараа амьтдыг егүүтгэж ходоодыг салган авч шархлаа, гэмтлийн зэргийг оноогоор үнэлэхэд хяналтын бүлэгт 4.1 оноотой байгаа нь эмгэг загвар үүссэнийг баталж байна.Энэ үед хулганы ходоодонд их хэмжээний цусархаг, шалбархайт шархлаа үүссэн байв. Судалгааны бүлгүүдээс Илдэн игүүшин 60мг/к3.89, Илдэн игүүшин 90мг/кг 2.91оноо, харьцуулах солкосерил хэрэглэсэн бүлэгт 2.6 оноо тоологдлоо(p=0.005). Энэхүү үзүүлэлт нь эмгэг загварын үед үүссэн шархлаа, гэмтлийн зэргийг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл Илдэн игүүшин, солсосерил хэрэглэсэн амьтдын шархны хэмжээ буурсныг харуулж байгаа бөгөөд ходоод хамгаалах үйлдэлтэйг илтгэж байна. Судалгаанд Илдэн игүүшин 60мг/кг-аар хэрэглэхэд туршилтын 14 дах хоногоос ходоодны шархлаат эмгэг өөрчлөлт, үрэвсэл илүү үр дүн өгч байсан бол 90мг\кг-аар Илдэн игүүшин хэрэглэсэн багасаж байсан бол эмгэг загварт туршилтын 7 дах хоногоос эдгэрэлтийн үр дүн илүү богино хугацаа шаардагдаж байв. Туршилт судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Илдэн игүүшиний бэлдмэл туршилтаар үүсгэсэн шархны эдгэрэлт, нөхөн төлжилтийг түргэсгэх үйлдэлтэй байна. Дүгнэлт: 1. Индометацины эмийн бэлдмэл нь 3-аас дээш хоногт ходоодны салст бүрхүүлд шархлаа үүсгэж байв. 2. Илдэн игүүшинг долоо хоногоос эхлэн 90мг/кг-аар хэрэглэхэд ходоодны шархлаат үрэвсэл багассан, булчирхайн бүтэц болон шүүрэл ихсэж, суурийн эсүүд олширч шархлаат үрэвсэл эдгэрч буй үр дүн өгсөн. Түлхүүр үг: Ходоодны шархлаа өвчин, стеройд бус үрэвслийн эсрэг эм, Илдэн игүүшин, солкосерил Туршилтын амьтны ходоодонд үүсгэсэн шархлааны эдгэрэлтэнд Илдэн игүүшиний үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн Үндэслэл: Манай улсын хүн амын дундах халдварт бус өвчлөлийн тэргүүлэх таван шалтгааны хоёрдугаарт хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчлөл(ХБЭТӨ) орж, түүний дотор ходоод, дээд гэдэсний шархлаа(ХДГШ) нь насанд хүрэгчдийн 10%-ийг эзэлж, сүүлийн жилүүдэд өвчлөл нэмэгдсээр байна. Илдэн игүүшин (Cacalia hastate.L) нь Монгол,Төвдийн уламжлалт анагаах ухаанд шархлааг эмчлэх, шархны эдгэрэлтийг эрчимжүүлэх, үрэвслийн эсрэг үйлдэлтэй биологийн идэвхт бодис агуулсан ургамлын гаралтай эмийн бэлдмэлийг бэлтгэхэд өргөн хэрэглэгддэг түүхий эд юм Зорилго: Туршилтын амьтны ходоодонд индометацинээр үүсгэсэн шархлааны эдгэрэлтэнд Илдэн игүүшиний үзүүлэх нөлөөллийг судлах Судалгааны хэрэглэгдэхүүн ба арга зүй: Судалгааны ажлыг Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Био-Анагаахын сургуулийн Биологи-Гистологийн тэнхим, Эмзүйн фармокологийн лабораторийн материаллаг баазыг түшиглэн 2017 оны 4 сарын 1-ээс 6 сарын 15-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Бид судалгаандаа “Биокомбинат” ТӨХК-ний үржүүлгийн газраас 25-35 грамм жинтэй 2-3 сартай нийт лабораторийн 80 толгой цагаан хулгана сонгон авч эрүүл хяналт ба туршилтын гэж 5 бүлэгт хувааж фармакологийн туршилт судалгааг явуулсан. Эрүүл бүлэг,эмгэг загвар үүсгэсэн буюу хяналтын бүлэг, Илдэн игүүшин 60мг/кг, Илдэн игүүшин 90мг/кг, Харьцуулах бүлэгт Солкосерил 42.5 мг/кг тунгаар өдөрт нэг удаа амаар 28 хоног уулгасан. Туршилтын 7, 14, 28 дах хоногуудад хулганы ходоодноос дээж авч шархлааны индекс, эд судлалын шинжилгээ хийж үзсэн. Ходоодны шархлааны эмгэг загвар үүсгэхдээ Alkushi AGR, Elsawy NAM(2017) нарын аргачлалаар 0.9% физиологийн уусмалд уусгасан Индометациныг 30 мг/кг тунгаар хяналтын, эмчилгээний, харьцуулах бүлгийн хулганад 3 өдрийн турш уулгасан. Туршилтын амьтны ходоодонд шархлаат эмгэг загвар үүсгэсний дараа судалгаанд оруулсан бүх хулганыг хлорформоор унтуулсны дараа декапитацийн аргаар егүүтгэн хэвлийн хөндийг нээж, ходоодыг салган авч ходоодоо их махиагаар нээн дэлгэж ходоодонд үүссэн шархлааг шархлааны индексээр үнэлсэн. Үр дүн: Туршилт явуулсны дараа амьтдыг егүүтгэж ходоодыг салган авч шархлаа, гэмтлийн зэргийг оноогоор үнэлэхэд хяналтын бүлэгт 4.1 оноотой байгаа нь эмгэг загвар үүссэнийг баталж байна.Энэ үед хулганы ходоодонд их хэмжээний цусархаг, шалбархайт шархлаа үүссэн байв. Судалгааны бүлгүүдээс Илдэн игүүшин 60мг/к3.89, Илдэн игүүшин 90мг/кг 2.91оноо, харьцуулах солкосерил хэрэглэсэн бүлэгт 2.6 оноо тоологдлоо(p=0.005). Энэхүү үзүүлэлт нь эмгэг загварын үед үүссэн шархлаа, гэмтлийн зэргийг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл Илдэн игүүшин, солсосерил хэрэглэсэн амьтдын шархны хэмжээ буурсныг харуулж байгаа бөгөөд ходоод хамгаалах үйлдэлтэйг илтгэж байна. Судалгаанд Илдэн игүүшин 60мг/кг-аар хэрэглэхэд туршилтын 14 дах хоногоос ходоодны шархлаат эмгэг өөрчлөлт, үрэвсэл илүү үр дүн өгч байсан бол 90мг\кг-аар Илдэн игүүшин хэрэглэсэн багасаж байсан бол эмгэг загварт туршилтын 7 дах хоногоос эдгэрэлтийн үр дүн илүү богино хугацаа шаардагдаж байв. Туршилт судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Илдэн игүүшиний бэлдмэл туршилтаар үүсгэсэн шархны эдгэрэлт, нөхөн төлжилтийг түргэсгэх үйлдэлтэй байна. Дүгнэлт: 1. Индометацины эмийн бэлдмэл нь 3-аас дээш хоногт ходоодны салст бүрхүүлд шархлаа үүсгэж байв. 2. Илдэн игүүшинг долоо хоногоос эхлэн 90мг/кг-аар хэрэглэхэд ходоодны шархлаат үрэвсэл багассан, булчирхайн бүтэц болон шүүрэл ихсэж, суурийн эсүүд олширч шархлаат үрэвсэл эдгэрч буй үр дүн өгсөн. Түлхүүр үг: Ходоодны шархлаа өвчин, стеройд бус үрэвслийн эсрэг эм, Илдэн игүүшин, солкосерил
List(s) this item appears in: 2018 оны 4-р улиралд бүрдүүлсэн ном, диссертаци
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Status Notes Date due Barcode
диск Central Library
Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим
571.9 А 486 (Browse shelf) Available ATNS-CD00939
Магистрын тезис Central Library
Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим
571.9 A 486 (Browse shelf) Available 2019.06.19 ATNS-MT00922

(БСШУСЯ, АШУҮИС)

Туршилтын амьтны ходоодонд үүсгэсэн шархлааны эдгэрэлтэнд Илдэн игүүшиний үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн
Үндэслэл: Манай улсын хүн амын дундах халдварт бус өвчлөлийн тэргүүлэх таван шалтгааны хоёрдугаарт хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчлөл(ХБЭТӨ) орж, түүний дотор ходоод, дээд гэдэсний шархлаа(ХДГШ) нь насанд хүрэгчдийн 10%-ийг эзэлж, сүүлийн жилүүдэд өвчлөл нэмэгдсээр байна.
Илдэн игүүшин (Cacalia hastate.L) нь Монгол,Төвдийн уламжлалт анагаах ухаанд шархлааг эмчлэх, шархны эдгэрэлтийг эрчимжүүлэх, үрэвслийн эсрэг үйлдэлтэй биологийн идэвхт бодис агуулсан ургамлын гаралтай эмийн бэлдмэлийг бэлтгэхэд өргөн хэрэглэгддэг түүхий эд юм
Зорилго: Туршилтын амьтны ходоодонд индометацинээр үүсгэсэн шархлааны эдгэрэлтэнд Илдэн игүүшиний үзүүлэх нөлөөллийг судлах
Судалгааны хэрэглэгдэхүүн ба арга зүй:
Судалгааны ажлыг Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Био-Анагаахын сургуулийн Биологи-Гистологийн тэнхим, Эмзүйн фармокологийн лабораторийн материаллаг баазыг түшиглэн 2017 оны 4 сарын 1-ээс 6 сарын 15-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Бид судалгаандаа “Биокомбинат” ТӨХК-ний үржүүлгийн газраас 25-35 грамм жинтэй 2-3 сартай нийт лабораторийн 80 толгой цагаан хулгана сонгон авч эрүүл хяналт ба туршилтын гэж 5 бүлэгт хувааж фармакологийн туршилт судалгааг явуулсан. Эрүүл бүлэг,эмгэг загвар үүсгэсэн буюу хяналтын бүлэг, Илдэн игүүшин 60мг/кг, Илдэн игүүшин 90мг/кг, Харьцуулах бүлэгт Солкосерил 42.5 мг/кг тунгаар өдөрт нэг удаа амаар 28 хоног уулгасан. Туршилтын 7, 14, 28 дах хоногуудад хулганы ходоодноос дээж авч шархлааны индекс, эд судлалын шинжилгээ хийж үзсэн. Ходоодны шархлааны эмгэг загвар үүсгэхдээ Alkushi AGR, Elsawy NAM(2017) нарын аргачлалаар 0.9% физиологийн уусмалд уусгасан Индометациныг 30 мг/кг тунгаар хяналтын, эмчилгээний, харьцуулах бүлгийн хулганад 3 өдрийн турш уулгасан. Туршилтын амьтны ходоодонд шархлаат эмгэг загвар үүсгэсний дараа судалгаанд оруулсан бүх хулганыг хлорформоор унтуулсны дараа декапитацийн аргаар егүүтгэн хэвлийн хөндийг нээж, ходоодыг салган авч ходоодоо их махиагаар нээн дэлгэж ходоодонд үүссэн шархлааг шархлааны индексээр үнэлсэн.
Үр дүн: Туршилт явуулсны дараа амьтдыг егүүтгэж ходоодыг салган авч шархлаа, гэмтлийн зэргийг оноогоор үнэлэхэд хяналтын бүлэгт 4.1 оноотой байгаа нь эмгэг загвар үүссэнийг баталж байна.Энэ үед хулганы ходоодонд их хэмжээний цусархаг, шалбархайт шархлаа үүссэн байв. Судалгааны бүлгүүдээс Илдэн игүүшин 60мг/к3.89, Илдэн игүүшин 90мг/кг 2.91оноо, харьцуулах солкосерил хэрэглэсэн бүлэгт 2.6 оноо тоологдлоо(p=0.005). Энэхүү үзүүлэлт нь эмгэг загварын үед үүссэн шархлаа, гэмтлийн зэргийг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл Илдэн игүүшин, солсосерил хэрэглэсэн амьтдын шархны хэмжээ буурсныг харуулж байгаа бөгөөд ходоод хамгаалах үйлдэлтэйг илтгэж байна.
Судалгаанд Илдэн игүүшин 60мг/кг-аар хэрэглэхэд туршилтын 14 дах хоногоос ходоодны шархлаат эмгэг өөрчлөлт, үрэвсэл илүү үр дүн өгч байсан бол 90мг\кг-аар Илдэн игүүшин хэрэглэсэн багасаж байсан бол эмгэг загварт туршилтын 7 дах хоногоос эдгэрэлтийн үр дүн илүү богино хугацаа шаардагдаж байв.
Туршилт судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Илдэн игүүшиний бэлдмэл туршилтаар үүсгэсэн шархны эдгэрэлт, нөхөн төлжилтийг түргэсгэх үйлдэлтэй байна.
Дүгнэлт:
1. Индометацины эмийн бэлдмэл нь 3-аас дээш хоногт ходоодны салст бүрхүүлд шархлаа үүсгэж байв.
2. Илдэн игүүшинг долоо хоногоос эхлэн 90мг/кг-аар хэрэглэхэд ходоодны шархлаат үрэвсэл багассан, булчирхайн бүтэц болон шүүрэл ихсэж, суурийн эсүүд олширч шархлаат үрэвсэл эдгэрч буй үр дүн өгсөн.
Түлхүүр үг: Ходоодны шархлаа өвчин, стеройд бус үрэвслийн эсрэг эм, Илдэн игүүшин, солкосерил
Туршилтын амьтны ходоодонд үүсгэсэн шархлааны эдгэрэлтэнд Илдэн игүүшиний үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн
Үндэслэл: Манай улсын хүн амын дундах халдварт бус өвчлөлийн тэргүүлэх таван шалтгааны хоёрдугаарт хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчлөл(ХБЭТӨ) орж, түүний дотор ходоод, дээд гэдэсний шархлаа(ХДГШ) нь насанд хүрэгчдийн 10%-ийг эзэлж, сүүлийн жилүүдэд өвчлөл нэмэгдсээр байна.
Илдэн игүүшин (Cacalia hastate.L) нь Монгол,Төвдийн уламжлалт анагаах ухаанд шархлааг эмчлэх, шархны эдгэрэлтийг эрчимжүүлэх, үрэвслийн эсрэг үйлдэлтэй биологийн идэвхт бодис агуулсан ургамлын гаралтай эмийн бэлдмэлийг бэлтгэхэд өргөн хэрэглэгддэг түүхий эд юм
Зорилго: Туршилтын амьтны ходоодонд индометацинээр үүсгэсэн шархлааны эдгэрэлтэнд Илдэн игүүшиний үзүүлэх нөлөөллийг судлах
Судалгааны хэрэглэгдэхүүн ба арга зүй:
Судалгааны ажлыг Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Био-Анагаахын сургуулийн Биологи-Гистологийн тэнхим, Эмзүйн фармокологийн лабораторийн материаллаг баазыг түшиглэн 2017 оны 4 сарын 1-ээс 6 сарын 15-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Бид судалгаандаа “Биокомбинат” ТӨХК-ний үржүүлгийн газраас 25-35 грамм жинтэй 2-3 сартай нийт лабораторийн 80 толгой цагаан хулгана сонгон авч эрүүл хяналт ба туршилтын гэж 5 бүлэгт хувааж фармакологийн туршилт судалгааг явуулсан. Эрүүл бүлэг,эмгэг загвар үүсгэсэн буюу хяналтын бүлэг, Илдэн игүүшин 60мг/кг, Илдэн игүүшин 90мг/кг, Харьцуулах бүлэгт Солкосерил 42.5 мг/кг тунгаар өдөрт нэг удаа амаар 28 хоног уулгасан. Туршилтын 7, 14, 28 дах хоногуудад хулганы ходоодноос дээж авч шархлааны индекс, эд судлалын шинжилгээ хийж үзсэн. Ходоодны шархлааны эмгэг загвар үүсгэхдээ Alkushi AGR, Elsawy NAM(2017) нарын аргачлалаар 0.9% физиологийн уусмалд уусгасан Индометациныг 30 мг/кг тунгаар хяналтын, эмчилгээний, харьцуулах бүлгийн хулганад 3 өдрийн турш уулгасан. Туршилтын амьтны ходоодонд шархлаат эмгэг загвар үүсгэсний дараа судалгаанд оруулсан бүх хулганыг хлорформоор унтуулсны дараа декапитацийн аргаар егүүтгэн хэвлийн хөндийг нээж, ходоодыг салган авч ходоодоо их махиагаар нээн дэлгэж ходоодонд үүссэн шархлааг шархлааны индексээр үнэлсэн.
Үр дүн: Туршилт явуулсны дараа амьтдыг егүүтгэж ходоодыг салган авч шархлаа, гэмтлийн зэргийг оноогоор үнэлэхэд хяналтын бүлэгт 4.1 оноотой байгаа нь эмгэг загвар үүссэнийг баталж байна.Энэ үед хулганы ходоодонд их хэмжээний цусархаг, шалбархайт шархлаа үүссэн байв. Судалгааны бүлгүүдээс Илдэн игүүшин 60мг/к3.89, Илдэн игүүшин 90мг/кг 2.91оноо, харьцуулах солкосерил хэрэглэсэн бүлэгт 2.6 оноо тоологдлоо(p=0.005). Энэхүү үзүүлэлт нь эмгэг загварын үед үүссэн шархлаа, гэмтлийн зэргийг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл Илдэн игүүшин, солсосерил хэрэглэсэн амьтдын шархны хэмжээ буурсныг харуулж байгаа бөгөөд ходоод хамгаалах үйлдэлтэйг илтгэж байна.
Судалгаанд Илдэн игүүшин 60мг/кг-аар хэрэглэхэд туршилтын 14 дах хоногоос ходоодны шархлаат эмгэг өөрчлөлт, үрэвсэл илүү үр дүн өгч байсан бол 90мг\кг-аар Илдэн игүүшин хэрэглэсэн багасаж байсан бол эмгэг загварт туршилтын 7 дах хоногоос эдгэрэлтийн үр дүн илүү богино хугацаа шаардагдаж байв.
Туршилт судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Илдэн игүүшиний бэлдмэл туршилтаар үүсгэсэн шархны эдгэрэлт, нөхөн төлжилтийг түргэсгэх үйлдэлтэй байна.
Дүгнэлт:
1. Индометацины эмийн бэлдмэл нь 3-аас дээш хоногт ходоодны салст бүрхүүлд шархлаа үүсгэж байв.
2. Илдэн игүүшинг долоо хоногоос эхлэн 90мг/кг-аар хэрэглэхэд ходоодны шархлаат үрэвсэл багассан, булчирхайн бүтэц болон шүүрэл ихсэж, суурийн эсүүд олширч шархлаат үрэвсэл эдгэрч буй үр дүн өгсөн.
Түлхүүр үг: Ходоодны шархлаа өвчин, стеройд бус үрэвслийн эсрэг эм, Илдэн игүүшин, солкосерил

There are no comments for this item.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Анагаах Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn

Powered by Koha