амьсгалын замын өвчин - диссертаци

| Select titles to:
5 хүртэлх насны хүүхдийн гуурсан хоолойн цочмог үрэвслийн эмнэлзүйн онцлог, оношлогоо эмчилгээний зарим асуудал : Анагаах ухааны магистрын тезис : Е 720137 - Хүүхдийн уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р, д/проф. П.Батхүү; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р Д.Агваандорж.

by Галбадрах Р | Батхүү П | Агваандорж Д.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1996Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 618.920] (1). Place hold
Амьсгалын замын өвчинтэй, сэрээ булчирхай томтой хүүхдийн эмнэл зүйн онцлог : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720137 - Хүүхдийн уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р, д/проф. П.Батхүү; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д-р, проф. Н.Гэндэнжамц.

by Нарангэрэл Г | Батхүү П | Гэндэнжамц Н.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1998Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 618.92024] (1). Place hold
Амьсгалын цочмог халдварын үе дэх эмийн зохистой хэрэглээ : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720137 - Хүүхдийн уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д-р, д/проф. Д.Малчинхүү; ЭША-ын д/д-р, д/проф.П.Батхүү.

by Наранчимэг С | Малчинхүү Д | Батхүү П.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1997Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 618.92024] (1). Place hold
Амьсгалын цочмог халдварын үеийн амьсгалын дутлын эмнэлзүй, хүчилтөрөгч эмчилгээ : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720137 - Хүүхдийн уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р, д/проф. Д.Агваандорж; ЭША-ын зөвл: Н.Жаргалсайхан; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р, д/проф. Н.Раднааханд.

by Жаргалмаа И | Агваандорж Д | Жаргалсайхан Н | Раднааханд Н.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1998Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 618.92024] (1). Place hold
Бага насны хүүхдийн уушгины цочмог үрэвслийн үе дэх төмөр дутагдлын цус багадалт : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720137 /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р, проф. Н.Гэндэнжамц; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д-р, д'проф. П.Батхүү.

by Оюунсүрэн Д | Гэндэнжамц Н | Батхүү П.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1996Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 618.920] (1). Place hold
Гуурсан хоолой - уушгины тоосжилтын шалтгаант өвчний зарим төрөл, тэдгээрийн онцлог : Анагаах ухааны докторын (PhD) зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл : F 722800 - Уушги судлал /ЭШ-ний удирд. АШУ-ны д-р., проф. А.Өлзийхутаг, АУ-ны д-р. Я.Мөнхчулуун.

by Лхамсүрэн Д | Өлзийхутаг А | Мөнхчулуун Я.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2006Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.24] (1). Place hold
Ийлдсийн нийт уураг нь багассан бага насны хүүхдийн уушгины цочмог үрэвслийн эмнэлзүйн зарим онцлог, эмчилгээний асуудлаас : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 320137 - Хүүхдийн уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р, проф. Н.Гэндэнжамц; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р, д/проф. Д.Малчинхүү.

by Оюун М | Гэндэнжамц Н | Малчинхүү Д.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1998Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 618.92] (1). Place hold
Насанд хүрсэн монгол хүний уушгины багана судас, түүний салааны морфометрийн судалгаа: Е-720210- Анатоми.- Анагаах ухааны магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. /ЭШ-ний удирд.АУ-ны д-р, д/проф. С.Түндэврэнцэн, ЭШ-ний зөвл. АШУ-ны д-р, проф. Б.Дагданбазар, ЭШ-ний шүүмж. АУ-ны д-р. Х.Батбаяр.

by Түмэнжин Э | Түндэврэнцэн | Дагданбазар Б | Батбаяр Х.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: -УБ.: Эрхэс, 2011Online access: ТОВЧ ХУРААНГУЙ ҮЗЭХ Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 611] (1). Place hold
Насанд хүрсэн эрүүл монгол хүний цагаан мөгөөрсөн хоолой, уушгины гуурсан хоолойн зарим хэмжээсүүд, бичил бүтцийг судалсан нь: Е-720210- Морфологи.- Анагаах ухааны магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. /ЭШ-ний удирд. АУ-ны д-р, проф. С.Түндэвцэрэн, ЭШ-ний зөвл. МАУА-ны акад, АШУ-ны д-р, проф. Б.Дагданбазар, ЭШ-ний шүүмж. АУ-ны д-р, д/проф. Э.Баярмаа.

by Ганбат В | Түндэврэнцэн С | Дагданбазар Б | Баярмаа Б.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: -УБ.: Эрхэс, 2015Online access: ТОВЧ ХУРААНГУЙ ҮЗЭХ Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 611] (2). Place hold
Рахиттай хүүхдийн уушгины үрэвслийн эмнэл зүйн онцлог : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720137 - Хүүхдийн уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д-р, проф. Н.Гэндэнжамц; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р, д/проф. Н.Раднааханд.

by Энхболор Х | Гэндэнжамц Н | Раднааханд Н.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1997Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 618.92] (1). Place hold
Рентген ба компьютерт томографийн аргаар уушгины өмөнг оношлох асуудалд : 03.22.10 - Дүрслэл оношлогоо. - Анагаах ухааны дэд докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. /ЭШ-ний удирд. АУ-ны д-р, проф. П.Онхуудай, АУ-ны д/д-р. Т.Пүрэвжав.

by Гончигсүрэн Д | Онхуудай П | Пүрэвжав Т.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1998Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.075 72] (1). Place hold
Сургуулийн насны хүүхдийн амьсгалын замын харшил ба уушгины агааржилтын алдагдал: Анагаах ухааны магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл: E720232 - Эмгэг физологи / ЭША-ын удир. АУ-ны д-р., дэд проф. С.Мөнхбаярлах, зөвл. АУ-ны д-р., проф. Т.Зэвгээ, шүүмж. АУ-ны д-р., Л.Наранцэцэг.

by Дашзэвэг Н | Мөнхбаярлах С | Зэвгээ Т | Наранцэцэг Л.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: -УБ.: Эрхэс, 2011Online access: ТОВЧ ХУРААНГУЙ ҮЗЭХ Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 612] (1). Place hold
Сүрьеэгийн бус эмнэлгийн дотрын тасгуудад уушгины сүрьеэ илрүүлэх : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720124 - Уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р, д/проф. Б.Батсэрээдэнэ; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р Г.Цогт.

by Найдансүрэн Ц | Батсэрээдэнэ Б | Цогт Г.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1997Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.24] (1). Place hold
Туршилтын амьтанд липополисахаридаар үүсгэгдсэн уушгины үрэвслийн эсрэг чацаргана-5 жорын үзүүлэх нөлөө. Е 09170101 - Уламжлалт анагаах ухаан. - АУ-ны магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. /ЭША-ын удирдагч: АУ-ны д-р Н.Оюунцэцэг; ЭША-ын шүүмжлэгч: АУ-ны д-р Х.Солонго.

by Гүнжидмаа Н | Оюунцэцэг Н | Солонго Х.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2017Online access: Товч хураангуй үзэх Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 615.882] (2). Place hold
Улаанбаатар хотын зарим эмнэлэгт уушгины үрэвслээр эмчлэгдсэн өвчтөний нянгийн эсрэг эмийн бодит хэрэглээнд хийсэн судалгаа : Эм зүйн ухааны магистрын зэрэг горилсон тезис : Е 720185 - Эм зүй /ЭША-ын удирд: ЭЗУ-ны д-р Р.Цэрэнлхагва; ЭША-ын зөвл: ЭЗШУ-ны д-р, проф. Д.Дүнгэрдорж; ЭША-ын шүүмж: ЭЗУ-ны д-р Л.Цэрэндулам.

by Мөнхбат С | Цэрэнлхагва Р | Дүнгэрдорж Д | Цэрэндулам Л.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2003Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 615.1] (1). Place hold
Улаанбаатар хотын насанд хүрэгчдийн уушгины агааржилтын байдал ба багтрааны тархалт : Анагаах ухааны докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл : F 720212 - Физиологи /ЭШ-ний удирд. АУ-ны д-р., проф. С.Мөнхбаярлах, АУ-ны д-р., дэд проф. Г.Даваа, шүүмж. АУ-ны д-р., дэд проф. Б.Солонго, АУ-ны д-р., дэд проф. Д.Ичинноров.

by Сарангэрэл Д | Мөнхбаярлах С | Даваа Г | Солонго Б | Ичинноров Д.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2014Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.24] (2). Place hold
Ургамлын тоосны харшлын сэдрэлийн үе дэх уушгины агааржилтын алдагдлыг судалсан дүн : Е 720400 - Эмнэл зүйн шинжлэх ухаан судлал : АУ-ны магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл /ЭШ-ний удирд. АУ-ны д-р, проф. С.Мөнхбаярлах ; ЭШ-ний шүүмж. АУ-ны д-р. Д.Сарангэрэл.

by Батхүү Б | Мөнхбаярлах С | Сарангэрэл Д.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ.: Эрхэс, 2019Online access: ТОВЧ ХУРААНГУЙ ҮЗЭХ Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.24 Б-33] (2). Place hold
Уушгины архаг бөглөрөлт зарим өвчний үед хийгдэх гуурсан хоолойг цэвэрлэх эмчилгээний үр дүн : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720124 - Уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р, д/проф. Б.Батсэрээдэнэ; ЭША-ын зөвл: АУ-ны д/д-р. Б.Гомбосүрэн; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р. Г.Цогт.

by Төмөр-Очир Ц | Батсэрээдэнэ Б | Гомбосүрэн Б | Цогт Г.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2000Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.2] (1). Place hold
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчинд нөлөөлөх, удмын хүчин зүйлсийн судалгаа : Анагаах ухааны магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл : E 09120109 - Молекул биологи /ЭША-ын удирд. АУ-ны д-р. Ж.Жамбалдорж, зөвл. АУ-ны д-р., проф. Ж.Сарантуяа, шүүмж. АУ-ны д-р. Ц.Билэгтсайхан.

by Чимэдлхамсүрэн Г | Жамбалдорж Ж | Сарантуяа Ж | Билэгтсайхан Ц.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2016Online access: ТОВЧ ХУРААНГУЙ ҮЗЭХ Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 572.8] (2). Place hold
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний сэдрэлийн үеийн эмчилгээний үр дүн, генийн полиморфизмын судалгаа : Анагаах ухааны докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл : F 720507 - Амьсгалын замын өвчин судлал /ЭШ-ний удирд. АУ-ны д-р., дэд проф. Д.Ичинноров, АУ-ны д-р., проф. Ж.Сарантуяа, зөвл. АУ-ны д-р., проф. Г.Чойжамц, шүүмж. АШУ-ны д-р., проф. Б.Мөнхбат, АУ-ны д-р., проф. Б.Батсэрээдэнэ.

by Одончимэг П | Ичинноров Д | Сарантуяа Ж | Чойжамц Г | Мөнхбат Г | Батсэрээдэнэ Б.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2015Online access: Товч хураангуй Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.24] (2). Place hold
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үеийн үрэвслийн идэвхийг үнэлсэн судалгаа: Е720400- Эмнэлзүйн шинжлэх ухаан судлал.- Анагаах ухааны магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. /ЭШ-ний удирд., АУ-ны д-р, д/проф. Д.Ичинноров, ЭШ-ний зөвл., АУ-ны д-р, проф. Г.Наран, ЭШ-ний шүүмж.,АУ-ны д-р, проф. Д.Одонтуяа.

by Одончимэг Б | Ичинноров Д | Наран Г | Одонтуяа Д.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: -УБ.: Эрхэс, 2014Online access: ТОВЧ ХУРААНГУЙ ҮЗЭХ Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.2] (2). Place hold
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үеийн цус бүлэгнэлтийн тогтолцооны зарим өөрчлөлт : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720124 - Уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р, д/проф. Б.Батсэрээдэнэ; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р, проф. Ч.Цэрэннадмид.

by Солонго Б | Батсэрээдэнэ Б | Цэрэннадмид Ч.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.2] (1). Place hold
Уушгины өмөнг оношлоход биопсийн шинжилгээний ач холбогдол : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720233 - Эмгэг судлал /ЭША-ын удир: АУ-ны д/д-р, д/проф. Л.Галцог; ЭША-ын шүүмж: АУ- ны д/д-р Д.Самбуупүрэв.

by Баярмаа Э | Самбуупүрэв Д | Галцог Л.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1997Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.07] (1). Place hold
Уушгины өмөнгийн өвчлөл, нас баралтын хэтийн төлөв, амьдрах чадварын судалгаа : Е 09180102 - Нийгмийн эрүүл мэнд. - НЭМ-ийн магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл / ЭШ-ний ажлын удирдагч : АУ-ны д-р Д.Ангармөрөн ; ЭША-ын зөвлөх : АУ-ны д-р, проф. Р.Сандуйжав ; ЭША-ын шүүмжлэгч : АУ-ны д-р, д/проф. Д.Оюунчимэг.

by Ганзориг Б | Ангармөрөн Д | Сандуйжав Р | Оюунчимэг Д.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2017Online access: Товч хураангуй үзэх Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 362.1] (2). Place hold
Уушгины өмөнгийн туяа эмчилгээний шууд үр дүн : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720290 - Хавдар судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р Н.Нямдаваа; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д-р, кл.проф. Н.Даваацэрэн.

by Эрдэнэтуяа Я | Нямдаваа Н | Даваацэрэн Н.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1997Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.994002] (1). Place hold
Уушгины төвийн байрлалтай өмөнгийн уян дурангийн оношлогооны зарим асуудалд : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720124 - Уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р Ч.Цэрэннадмид; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р Н.Нямдаваа.

by Ичинноров Д | Цэрэннадмид Ч | Нямдаваа Н.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1998Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.24] (1). Place hold
Уушгины төвийн байрлалтай өмөнгийн уян дурангийн оношлогооны зарим асуудалд : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720124 - Уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р Ч.Цэрэннадмид; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р Н.Нямдаваа.

by Ичинноров Д | Цэрэннадмид Ч | Нямдаваа Н.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1998Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.24] (1). Place hold
Уушгины цочмог үрэвслийн эмчилгээний эмийн хэрэглээнд хийсэн маркетингийн судалгаа : F-720185 - Эм зүй. - Эм зүйн ухааны докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл. /ЭШ-ний удирд. ЭЗШУ-ны д-р, проф. Д.Дүнгэрдорж, АШУ-ны д-р, проф. Л.Мягмар.

by Цэрэнлхагва Р | Дүнгэрдорж Д | Мягмар Л.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2002Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 615.1] (1). Place hold
Уушигны архаг бөглөрөлт өвчний бодисын солилцооны зарим өөрчлөлт : Анагаах ухааны докторын (PhD) зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл : F 720507 - Амьсгалын замын өвчин судлал /ЭШ-ний удирд. АШУ-ны д-р., проф. М.Амбага, АУ-ны д-р., проф. Б.Гомбосүрэн, шүүмж. АУ-ны д-р., проф. Б.Батсэрээдэнэ, АУ-ны д-р. Ц.Төмөр-Очир.

by Солонго Х | Амбага М | Гомбосүрэн Б | Батсэрээдэнэ Б | Төмөр-Очир Ц.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2014Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.249] (2). Place hold
Хөхүүл насны хүүхдийн уушгины үрэвслийн үед хийгдэх сувилахуйн тусламж, түүнийг боловсронгуй болгох нь : Сувилахуйн ухааны магистрын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл : E - 720301 - Хүүхдийн сувилахуй / ЭШ-ний ажлын удирдагч : АУ-ны д-р, Д.Даваасүрэн, CУ-ны магистр, О.Сарантуяа ; ЭШ-ний ажлын шүүмлэгч : АУ-ны д-р, д/проф. П.Батхүү.

by Хишигдэлгэр Л | Д.Даваасүрэн | О.Сарантуяа.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ.: Эрхэс, 2004Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 610] (1). Place hold
Хүүхдийн уушгины цочмог үрэвслийн эмийн хэрэглээнд хийсэн судалгаа: Эм зүйн ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е721500 - Эм зүй , эм судлал /ЭШ-ний удирд: АУ-ны д-р, д/проф. Г.Чойжамц.

by Сайхантуяа Ж | Чойжамц Г.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: -УБ.: Эрхэс, 2006Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 615.1] (3). Place hold
Хүүхдийн уушигны цочмог үрэвслийн эмнэл зүйн зарим онцлог : Анагаах ухааны магистрын ажлын хураангуй : Е 720137 - Хүүхдийн уушги судлал /ЭША-ын удирд: АУ-ны д/д-р, проф. П.Батхүү; ЭША-ын шүүмж: АУ-ны д/д-р, проф. Н.Гэндэнжамц.

by Булгаа Ц | Батхүү П | Гэндэнжамц Н.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 1996Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 618.920] (1). Place hold
Чихрийн шижинтэй өвчтөн олон эмийн дасалтай болон уушгины бус сүрьеэгээр өвчлөх болсон шалтгааныг эрт илрүүлэх, оношлох : Е-Цахим эмнэлгийн удирдлага. НЭМ-ийн магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажлын төсөл / Судалгааны ажлын төслийн зөвлөх багш : АУ-ны д-р О.Болорсайхан.

by Болор-Эрдэнэ Б | Болорсайхан О.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ.: Эрхэс, 2017Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 362.1] (1). Place hold
Эмнэлгийн бус нөхцөлд үүссэн уушгины үрэвслийн шалтгаан, эмнэлзүйн онцлог : Анагаах ухааны докторын (PhD) зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл : F 720507 - Амьсгалын замын өвчин судлал /ЭШ-ний удирд. АУ-ны д-р., дэд проф. Б.Ариунсанаа, АУ-ны д-р., дэд проф. Д.Ичинноров, зөвл. АУ-ны д-р., дэд проф. Ж.Сарантуяа, шүүмж. АУ-ны д-р., проф. Б.Гомбосүрэн, АУ-ны д-р., дэд проф. Э.Баярмаа.

by Өлзийсайхан С | Ариунсанаа Б | Ичинноров Д | Сарантуяа Ж | Гомбосүрэн Б | Баярмаа Э.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ. : Эрхэс, 2014Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 616.24] (2). Place hold
Эцгийн дам тамхидалтын өртөлт хүүхдийн амьсгалын замын өвчлөл хоорондын хамаарал : Е 09120107 - Анагаах ухаан : АУ-ны магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажлын төсөл /Судалгааны ажлын төслийн зөвлөх багш : АУ-ны д-р Б.Болорчимэг.

by Нямбаатар П | Болорчимэг Б.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: УБ., Эрхэс, 2018Availability: Items available for loan: Central Library [Call number: 613.85 Н-986] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Анагаах Ухааны Төв Номын Сан
ХАЯГ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль, С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111 Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
УТАС: 11-320623| И-МЭЙЛ: library@mnums.edu.mn|ВЕБ: mnums.edu.mn

Powered by Koha